Bera (Enzo X Lara)

Bullheaven's Bera de Encarterri

Having obtained the requirement for juniors, Bera was on the international Show in Valladolid. Excellently presented, rated excellent, in great competition.

We wish you the best of luck next time!

 

Nakon što je stekla uslov za razred mladih, Bera je bila na Međunarodnoj izložbi u Valjadolidu. Odlično izlagana, ocenjena odličnom ocenom u velikoj konkurenciji.

Želimo joj više sreće sledeći put!